موضوعات کاربردی در زندگی روزمره

اختلال‌های روانشناختی به زبان ساده

اختلال اجتناب / محرومیت غذا چیست؟ تعریف، سبب‌شناسی و درمان

معرفی اختلال اجتناب / محرومیت غذا [۱]: اختلالات خوردن (۳) اختلال اجتناب / محرومیت غذا، یک طبقه تشخیصی جدید است که در بخش اختلالات خورد و خوراک در DSM-5 گنجانده شده است. در حقیقت، این اختلال جایگزین دسته‌ی تشخیصی اختلالات خوردن در دوران نوزا... بیشتر بخوانید

رشد و تحول انسان

اگر فرزندتان تفاوت درست و نادرست را به‌خوبی می‌داند، ولی همچنان کار نادرست را انجام می‌دهد؛ چه باید کرد؟

اگر فرزندتان تفاوت درست و نادرست را به‌خوبی می‌داند، ولی همچنان کار نادرست را انجام می‌دهد؛ چه باید کرد؟

مقابله با کار نادرست کودک: در فرزندپروری به روش سنتی، رفتارهای نامناسب کودکان با پیامدهایی پاسخ داده می‌شود که درد جسمی یا بار هیجانی منفی برای کودک ب... بیشتر بخوانید

آمار، روش تحقیق و روانسنجی

روان‌حامی؛ حامی تحول روانشناسی