روانشناسی آکادمیک

روانشناسی شخصیت

ایگو و کارکردهای آن در نظریه روانکاوی و مدل ساختاری شخصیت

ایگو و کارکردهای آن در نظریه روانکاوی و مدل ساختاری شخصیت ایگو برای اینکه تعادل ایجاد کند، تلاش می‌کند تا با توجه به خواسته‌های اخلاقی سوپرایگو و ارزیابی واقعیت، نیازهای اید را برآورده سازد. بنابراین او از عمل‌کردن تکانشی برای برآوردن نیازها جلوگیری به عمل می‌آورد. این... بیشتر بخوانید

روان‌حامی؛ حامی تحول روانشناسی