روانشناسی آکادمیک

روانشناسی شخصیت

درباره‌ی نیروی چهارم و دیدگاه اِتیک و اِمیک در روانشناسی مدرن چه می‌دانید؟

نیروی اول  اولین الگوی فکری اصلی یا همان نیروی اول روانشناسی، نظریه‌ی روانکاوی بوده است. نظریه‌ی روانکاوی به پاس خدمات برجسته‌ی زیگموند فروید تحولی اساسی در برداشت ما از ماهیت انسان، مشکلاتی که با آن روبرو می‌شود و نحوه‌ی درمان آن مشکلات داشته است. فروید توانست به تنهای... بیشتر بخوانید

روان‌حامی؛ حامی تحول روانشناسی