موضوعات کاربردی در زندگی روزمره

اختلال‌های روانشناختی به زبان ساده

وجو‌د و نیستی تا روان رنجوری: درد روانی از منظر اگزیستانسیالیسم؛ قسمت دوم

در قسمت قبل درباره مبانی فلسفی رنج در چارچوب فلسفه وجودی صحبت کردیم در این قسمت بیشتر روی نشانه ها و چرایی رنج صحبت خواهیم کرد . با روان حامی همراه باشید . فهمیدن رنج روانی خویش کار بزرگی است . شاید به نظرتان اینگونه نباشد ، اما تاریخ روانش... بیشتر بخوانید

رشد و تحول انسان

اگر فرزندتان تفاوت درست و نادرست را به‌خوبی می‌داند، ولی همچنان کار نادرست را انجام می‌دهد؛ چه باید کرد؟

اگر فرزندتان تفاوت درست و نادرست را به‌خوبی می‌داند، ولی همچنان کار نادرست را انجام می‌دهد؛ چه باید کرد؟

مقابله با کار نادرست کودک: در فرزندپروری به روش سنتی، رفتارهای نامناسب کودکان با پیامدهایی پاسخ داده می‌شود که درد جسمی یا بار هیجانی منفی برای کودک ب... بیشتر بخوانید

آمار، روش تحقیق و روانسنجی

روان‌حامی؛ حامی تحول روانشناسی